ANMÄLAN

Anmälan via e-post till samtliga kurser bör ske senast 2 veckor innan kursstart. Viktigt att ni skriver vilken ort samt kurs anmälan avser.

E-post:
anders.gillblad@docilis.se
bjorn.aasa@docilis.se