Vi på docilis har ett brett utbud av kurser som alla har den gemensamma nämnaren att de praktiska momenten berör någon form av manuell diagnostik och behandling. Smärtkurserna har en gedigen teoretisk bas som byggts på med manuell diagnostik av neuro/muskulo/skeletala systemet. Vår OMT kurs har även den en bred teoretisk bas där vi täcker in allt från beteendeterapeutiska aspekter till smärtblockader i föreläsningsform. Den praktiska delen är baserad på traditionell ortopedmedicin men vi har gått ett steg längre och breddat den diagnostiska arsenalen med specifika nervtester.

När det gäller massagekurserna så har dessa en stark betoning på praktik. Detta är möjligt eftersom vår målgrupp är personer som läst/läser anatomi, fysiologi, sjukdomslära på sina grundutbildningar.


VÅRA KURSER: SMÄRTA|OMT|MASSAGE

1-årig utbildning till massageterapeut

Docilis startade i maj 2005 en 1:årig utbildning till massageterapeut. Under våren 2010 startar Docilis en ny kurs. Utbildningen kommer att hållas i Umeå i samarbete med Norrlandskliniken. Förkunskapskrav är genomgången gymnasieutbildning. Utbildningen kommer att hållas i Umeå.

Utbildningen är en distansutbildning där vi träffas c:a en vecka i månaden, dvs 12 träffar. De teoretiska avsnitten innefattar anatomi, fysiologi, sjukdomslära, triggerpunkter, smärtfysiologi, idrottsmedicin. De praktiska momenten innefattar svensk klassisk massage, idrottsmassage, funktionsmassage, stretching, triggerpunktbehandling, avslappningsmassage/ ansiktsmassage.
Kursen avslutas med skriftligt samt praktiskt förhör.

Efter avslutad utbildning erhålles kursintyg och diplom. Eleven har efter godkänd utbildning möjlighet att via branschrådet för komplementär medicin söka certifiering.

Pris: 31000:- exkl moms

För ytterligare information eller anmälan kontakta docilis på 073-803 30 07 eller på docilis@info.se