LÄNKAR

Tarsus
Tillverkare av medicinsk utrustning, bl.a. de behandlingsbritsar vi använder på våra kurser.

iasp-pain
International association for the study of pain. den nu snabbast växande medicinska föreningen i världen. Främjar forskning och utbildning inom området smärta. Ger bl.a. ut tidningen Pain.

Noigroup
David Butler och Neuro-Orthopaedic Institute. Klinisk tillämpning av den
senaste smärtforskningen.

Manumedic
Ett kursföretag med inriktning på alternativmedicin. Samarbetar med Docilis när det gäller massagekurserna.

www.sfkm.org

www.bkm.se

LAGAR:
Kvacksalverilagen, 4 kap.