KURSER: MASSAGE

För cirka 10 år sedan startades företaget manumedic av två läkare. Detta är ett kursföretag som erbjuder kurser inom manuell terapi såsom massage, stretching mm. En av grundarna är nu med i docilis och vi kommer att fortsätta att erbjuda kurser i klassisk massage.

Som tidigare så erbjuds de som läser/ har läst anatomi och fysiologi på högskole eller universitets nivå en intensivkurs i klassisk massage. Dessutom erbjuder vi nu också de som har undersköterske utbildning en kurs där vi varvar teori med praktik. Teorin är inriktad på anatomi och fysiologi. Vi har även en påbyggnadskurs där vi går igenom differential diagnostik av vissa smärttillstånd i rörelse stödje organen. De praktiska momenten berör funktions massage.

MASSAGE – INTENSIVKURS
Denna utbildning till massageterapeut är speciellt framtagen för dig som i din högskoleutbildning redan har anatomi och fysiologi. Då du redan har de teoretiska basämnena så erbjuds du nu att få vår praktiska utbildningsdel där vi lär dig den klassiska massagen/idrottsmassagen.

Kursen omfattar fyra dagar (helg och kvällstid), där du lär dig klassisk massage/idrottsmassage och avslappningsmassage.

De första tre dagarna går vi grundligt igenom massagens 5 grundtekniker. Du får goda möjligheter att repetera dem varje dag. Under fjärde kursdagen repeterar du grundligt allt du lärt dig genom att du genomför en helkroppsmassage. Under intensivkursen går vi också in på en del viktig teori. Vi tar upp etik, uppförande, vilka lagar och regler som gäller samt en hel del praktiska tips om grepptekniker, oljor, bänkar etc. Du får också goda möjligheter att ventilera dina tankar och frågor som är relaterade till hur massagen skall utföras.
Efter kursen skall eleven utföra 10 dokumenterade helkroppsmassager.

Du blir efter kursen diplomerad massör och naturligtvis godkänd att ta emot egna massage patienter.
Pris: 2000:- inkl. moms. Kurslitteratur ingår.

De som vill, kan efter godkänd kurs bli medlem i av oss rekommenderat massageförbund, Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM) som är ett av Skandinaviens största förbund för massörer. Förbundet arbetar seriöst med massage som rehabiliterande och förebyggande medel inom hälsa, arbetsliv och idrott. Förbundets mål är att öka massagens anseende, för att på så sätt öka möjligheterna till ett samarbete med hälsosektorn och idrotten.


PÅBYGGNADSKURS

Många som gått våra tidigare kurser har efterfrågat en påbyggnadskurs. Sedan 2005 har vi därför utformat en kurs med inriktning på funktionsmassage och triggerpunkter. Denna kurs omfattar fyra dagar. Två av dessa dagar ägnar vi åt funktionsmassage, såväl teori som praktik.
Vi delar upp genomgångarna i axlar/nacke/armar samt höfter/ben/länd. Parallellt med detta diskuteras skador och sjukdomstillstånd i dessa regioner. De övriga två dagarna ägnar vi åt triggerpunkter i teori och praktik. Vi diskuterar mekanismer bekom detta utifrån den senaste forskningen, arbetar praktiskt med diagnostik och behandling.

Förkunskap: Det är önskvärt att man gått någon av de massagekurser vi erbjuder.

Pris: 2000:- inkl moms