KURSER: OMT

Vi på docilis har varit med och startat en 20 poängs utbildning på Umeå universitet. Denna kurs vänder sig till läkare, sjukgymnaster samt tandläkare som i sin vardag möter patienter med smärta från rörelse/ stödje organen. För ytterligare information var god se annons nedan.

Kurs i ortopedisk medicin (20 p, distans)
Kursen vänder sig främst till läkare, sjukgymnaster och tandläkare med intresse för bedömning av smärta och rehabilitering av patienter med besvär från rörelseorganen. Kursen ges i samarbete mellan Idrottsmedicinska enhet, Avdelningarna för Anatomi och Klinisk oral fysiologi vid Umeå Universitet samt Belastningsskadecenter Högskolan i Gävle. Kursen består av 10 sammankomster á 2-3 dagar och omfattar föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar samt eget projektarbete. Kursen omfattar föreläsningar, demonstrationer och praktiska övningar samt eget projektarbete. Främst kommer besvär från ryggraden, käksystemet, skuldror och höfter att genomgås.

Kursen pågår under två terminer och avslutas med såväl skriftlig sluttentamen, praktiskt prov samt redovisning av projektarbete muntligen och skriftligen.

Behörighet: För att gå kursen krävs att man är legitimerad sjukgymnast, eximinerad läkare alternativt tandläkare. Urvalsregler: av sökande tas hänsyn till fullgjord högskoleutbildning inom dessa program, specialistutbildning samt yrkeserfarenhet inom relaterade omr¬den.

OMT fortsättningskurs/ extremitetsleder samt klinisk fördjupning
Docilis har under våren 2007 startat en fortsättningskurs för de elever som gått OMT 20 poäng. Denna kurs har fokus på extremitetsleder samt fördjupad kliniskt resonemang/differentialdiagnostik. Kursen leder fram till OMT 2 tentamen. Kursen kan även sökas av elever som gått annan OMT utbildning och som vill fördjupa sina kunskaper innan tentamen.
Kursen är uppdelad på 6 träffar á 2 dagar under en termin. Dag 2 är avsatt som patientdag då eleven undersöker patienten under handledning. Därutöver tillkommer Tentamenstillfället. Detta tillfälle blir efter överenskommelse med examinator från OMT sektionen.
PRIS: 25 000:- exkl moms. Till detta tillkommer av OMT sektionen fastställd tentamensavgift.

OMT steg 3
Våren 2008 kommer Docilis att starta OMT steg 3. Denna är fri för alla som har godkänd steg 2 utbildning. Kursen kommer att löpa under 3 terminer, en träff/månad á 2 dagar. Mer info kommer under hösten 2007.Om intresse finns kontakta någon av nedanstående för ytterligare information.

Anders Gillblad: anders.gillblad@docilis.se

Björn Aasa: bjorn.aasa@docilis.se