Välkommen till kurs i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 2

Docilis Kursforum anordnar under 2010/2011 en tre terminers OMT steg 2 kurs. Kursen följer IFOMPT internationella riktlinjer.

Datum:
Våren 2010. 15-16/3, 12-13/4, 26-27/4, 10-11/5, 24-25/5
Hösten 2010. 6-7/9, 27-28/9, 18-19/10, 8-9/11, 6-7/12
Våren 2011. 24-25/1, 7-8/2, 14-15/3, 4-5/4, 2-3/5, 23-24/5

Pris för hela kursen är 64 500 exkl. moms, 86 000 kr inkl. moms med reservation för
ändringar av momssats och momslag. Examensavgift tillkommer. Hela kursavgiften kan delbetalas efter överenskommelse.  

Kursen riktar sig till legitimerade sjukgymnaster som fullgjort Omt steg 1 eller motsvarande.

Kursen innehåller:
• Kliniskt resonemang om smärt-och vävnadsmekanismer, screening för allvarlig patologi och psykosociala riskfaktorer
• Funktionsanalys beträffande akuta och kroniska smärttillstånd i rörelseapparaten
• Funktionsanalys beträffande motorisk funktion och dysfunktion
• Grundläggande behandlingsstrategier vid olika typer av dominerande    smärtmekanismer
• Behandling av störd statik och störda rörelsemönster
• Behandling av lokala och generella muskulo-neuro-skeletala dysfunktioner
• Behandling genom hemövningar
• Behandling genom funktionsträning

Kursen avslutas med en Omt steg 2 tentamen.

Huvudlärare på kursen är Björn Aasa och Anders Gillblad.


Ladda ner anmälningsblankett här!